سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کاهش بیماری های روحی و روانی

مادر شوهر حسود – رابطه با مادرشوهر

مادر شوهر حسود – رابطه با مادرشوهر


 با مادر شوهر حسود چگونه باید برخورد کرد؟

همیشه در طول تاریخ دیده شده است که عروس و مادرشوهر دارای روابط پیچیده ای هستند و ممکن است که رفتار آن باعث ایجاد دشمنی و خشم میان آن ها شود. به این موضوع در فیلم ها و سریال ها بیش از اندازه پرداخته شده است.


در حقیقت این رفتارها به دلیل باورهای غلط و اشتباه انسان ها شکل می گیرد، باورهای اشتباهی که مادر شوهر نسبت به عروس خود دارد و یا برعکس می تواند باعث دعوای بین آن ها شود و فشارهای روحی و روانی را به مرد وارد کنند و حتی ممکن است که زندگی زن و شوهر را دچار مشکل سازد.


شما به عنوان عروس یا مادرشوهر می توانید نسبت به این رفتارها برخورد مناسب داشته باشید و رابطه خوبی با مادرشوهر یا عروس خود برقرار کنید.


این درگیری از کجا شروع می شود؟

مادر داماد هرگز هیچ زنی را برای پسرش کامل و مناسب نمی داند. او همیشه حرفی برای گفتن دارد و این همان چیزی است که باعث می شود شما دو نفر با یکدیگر درگیرشوید. به خاطر داشته باشید که در بیشتر مواقع، شما قرار نیست به شوهر خود شکایت کنید. سعی کنید تمام مشکلات را بین خودتان نگه دارید و آن را مدیریت کنید.


به طور کلی می توان گفت که چند نوع رفتار مادر شوهر باعث ایجاد مشکل می شود. به طور مثال ما مادر شوهر حسود، مادر شوهر کنترل گر، مادر شوهر نیازمند، مادر شوهر سربار، مادر شوهر عقل کل، مادر شوهر قضاوت کننده داریم که در ادامه به آن ها می پردازیم.

مادر شوهر حسود

دلیل حسودی مادرشوهر به عروس

بزرگترین عاملی که باعث اختلاف بین عروس و مادرشوهر است تفکرات غلط و سنتی می باشد. تفکر مادری که فرزند پسر دارد این است که وقتی پسرش بزرگ می شود و ازدواج می کند محبت او نسبت به مادرش کم می شود و همسر جایگزین نقش مادر می شود، این طرز تفکر به صورت ناخودآگاه و ناهشیار ممکن است که باعث نابودی زندگی پسر او شود.


وقتی از دست خواهر شوهر کلافه می شویم، چه کنیم؟

وقتی از دست خواهر شوهر کلافه می شویم، چه کنیم؟

رفتارهای نامناسب مادر شوهر حسود

در برخی از شرایط مادر تصور می کند که پس از ازدواج دیگر پسرش متعلق به او نیست و با کوچکترین رفتاری احساس می کند که عروس قصد دارد که را از او بگیرد. در واقع این رفتارها کار را برای عروس سخت می‌کند زیرا که مادر شوهر رفتاری تهاجمی نسبت به عروس دارد و با این رفتار رابطه بین پسر و عروس تحت تاثیر قرار می گیرد.

 

منبع:  مرکز مشاوره ستاره ایرانیان-مادر شوهر حسود – رابطه با مادرشوهر


زن ذلیلی | مردان زن ذلیل چه ویژگی هایی دارند؟

زن ذلیلی – مردان زن ذلیل چه ویژگی هایی دارند؟ به چه کسانی زن ذلیل می گویند؟


امروزه در برخی از خانواده ها جایگاه زن و مرد تغییر کرده است و مرز بین وظایف زن و مرد کم رنگ شده است به طوری که برخی از زنان نقش مدیر را ایفا می کنند و وظایف مهم را بر عهده می گیرند و مرد نقش فعال خود را به عنوان مدیر از دست می دهد.


به همین خاطر مردانی که چنین زنانی دارند مرد زن ذلیل مورد خطاب قرار می‌گیرند.


 تعریف زن ذلیلی

ذلت به معنای خواریست و ذلیل کسی است که مقام و شأن خود را نادیده می گیرد.


تعریف زن ذلیلی در فرهنگ های مختلف متفاوت است، اما به طور کلی به مردانی گفته می‌شود که مطیع و تابع همسر خود هستند و از خود اراده و اختیاری ندارند.


اگر مردی به توانایی‌های همسر خود بی توجه باشد و اداره امور را به دست او بدهد زن ذلیل است یعنی قوانین خانه را زن تعیین می کند و مرد هیچ اختیاری ندارد.


 زن ذلیلی در جامعه

سنجش زن ذلیلی یک داوری و قضاوت اجتماعی است زیرا به معیارها و توانایی های افراد توجهی نمی‌شود در واقع نمی توان مدیریت زن را زن ذلیلی و مدیریت مرد را اقتدار دانست زیرا معیار سنجش باید مدیریت شایسته بر اساس توانایی های فرد برای رسیدن به اهداف و سلامت خانواده باشد.


توهم زن ذلیلی

گاهی احترام، علاقه، رفاقت، کمک به همسر از نگاه برخی از افراد جامعه زن ذلیلی است در صورتی که این رفتار از سوی مرد برای حفظ کرامت و ارزش زن تلقی می شود، اما از دیدگاه جامعه مردسالار زن ذلیل اطلاق می گردد.

برخی مردان واقع بین هستند یعنی توانایی های همسر را قبول می‌کنند و آن ها را به رسمیت می شناسند و به آزادی و حقوق همسر احترام می‌گذارند.


در حقیقت ارتباط زن و مرد طبق چنین نگاهی بر اساس تفاهم شکل می گیرد نه ارزش های سنتی.


هدف از زندگی

هدف از زندگی، لیستی از اهداف زندگی

عوامل تاثیر گذار بر انفعال و زن ذلیلی

مادر منبع قدرت خانواده

زن ذلیلی می تواند حاصل تجربه و یادگیری باشد در خانواده‌هایی که مادر خانواده قدرت را در دست دارد و نقش مدیر در خانواده را دارد، به احتمال زیاد پسران با مشاهده ی اعمال قدرت توسط مادر در آینده این نقش و الگو را ادامه می‌دهند و از طرفی چنین مادری می‌تواند با حمایت های بیش از اندازه در زندگی پسر مانع شکل گیری و رشد توانمندی های او شوند و زمانی که پسر ازدواج می کند از همسرش انتظار دارد که نقش مادر را برای او ایفا کند.

منبع:  مرکز مشاوره ستاره ایرانیان-زن ذلیلی | مردان زن ذلیل چه ویژگی هایی دارند؟


زن ذلیلی | مردان زن ذلیل چه ویژگی هایی دارند؟

زن ذلیلی – مردان زن ذلیل چه ویژگی هایی دارند؟ به چه کسانی زن ذلیل می گویند؟


امروزه در برخی از خانواده ها جایگاه زن و مرد تغییر کرده است و مرز بین وظایف زن و مرد کم رنگ شده است به طوری که برخی از زنان نقش مدیر را ایفا می کنند و وظایف مهم را بر عهده می گیرند و مرد نقش فعال خود را به عنوان مدیر از دست می دهد.


به همین خاطر مردانی که چنین زنانی دارند مرد زن ذلیل مورد خطاب قرار می‌گیرند.


 تعریف زن ذلیلی

ذلت به معنای خواریست و ذلیل کسی است که مقام و شأن خود را نادیده می گیرد.


تعریف زن ذلیلی در فرهنگ های مختلف متفاوت است، اما به طور کلی به مردانی گفته می‌شود که مطیع و تابع همسر خود هستند و از خود اراده و اختیاری ندارند.


اگر مردی به توانایی‌های همسر خود بی توجه باشد و اداره امور را به دست او بدهد زن ذلیل است یعنی قوانین خانه را زن تعیین می کند و مرد هیچ اختیاری ندارد.


 زن ذلیلی در جامعه

سنجش زن ذلیلی یک داوری و قضاوت اجتماعی است زیرا به معیارها و توانایی های افراد توجهی نمی‌شود در واقع نمی توان مدیریت زن را زن ذلیلی و مدیریت مرد را اقتدار دانست زیرا معیار سنجش باید مدیریت شایسته بر اساس توانایی های فرد برای رسیدن به اهداف و سلامت خانواده باشد.


توهم زن ذلیلی

گاهی احترام، علاقه، رفاقت، کمک به همسر از نگاه برخی از افراد جامعه زن ذلیلی است در صورتی که این رفتار از سوی مرد برای حفظ کرامت و ارزش زن تلقی می شود، اما از دیدگاه جامعه مردسالار زن ذلیل اطلاق می گردد.

برخی مردان واقع بین هستند یعنی توانایی های همسر را قبول می‌کنند و آن ها را به رسمیت می شناسند و به آزادی و حقوق همسر احترام می‌گذارند.


در حقیقت ارتباط زن و مرد طبق چنین نگاهی بر اساس تفاهم شکل می گیرد نه ارزش های سنتی.


هدف از زندگی

هدف از زندگی، لیستی از اهداف زندگی

عوامل تاثیر گذار بر انفعال و زن ذلیلی

مادر منبع قدرت خانواده

زن ذلیلی می تواند حاصل تجربه و یادگیری باشد در خانواده‌هایی که مادر خانواده قدرت را در دست دارد و نقش مدیر در خانواده را دارد، به احتمال زیاد پسران با مشاهده ی اعمال قدرت توسط مادر در آینده این نقش و الگو را ادامه می‌دهند و از طرفی چنین مادری می‌تواند با حمایت های بیش از اندازه در زندگی پسر مانع شکل گیری و رشد توانمندی های او شوند و زمانی که پسر ازدواج می کند از همسرش انتظار دارد که نقش مادر را برای او ایفا کند.

منبع:  مرکز مشاوره ستاره ایرانیان-زن ذلیلی | مردان زن ذلیل چه ویژگی هایی دارند؟


درمان و دلیل قهر طولانی

    نظر

درمان و دلیل قهر طولانی


قهر طولانی از جمله رفتارهای مخربی است که در بسیاری از خانواده ها دیده می شود. افراد مختلف معمولا از این روش برای رسیدن به خواسته‌های خود استفاده می کنند. قهر می تواند علت های مختلفی داشته باشد اما به هر دلیلی که باشد پیامدهای نامناسبی را به همراه دارد.


روانشناسی قهر

قهر نوعی رفتار دفاعی برای آزار طرف مقابل یا ناراحت شدن و سرسنگین بودن با همسر یا افراد دیگر به هر نیتی است. البته این امر همیشه بد نیست شاید با قهر فرد نسبت به رفتار اشتباهش آگاه شود اما نباید در طولانی مدت از این روش استفاده کرد.


تفاوت قهر و لجبازی

قهر و لجبازی هر دو رفتاری متفاوت هستند و ریشه در خصوصیات اخلاقی فرد دارند. هردوی آن ها حاصل خشم افراد درونگرا کم جرات، منفعل،  پرخاشگر، خجالتی و پرتوقع هستند، این افراد نمی توانند احساسات خود را بیان کنند و قهر برای آن ها نوعی اعتراض می باشد که از جانب کسی که دارای ویژگی‌های ذکر شده است ابراز می‌شود.


لجبازی به معنای پافشاری روی نظر و عقیده خود فرد است. این افراد با عقاید و افکار دیگران مخالفت می‌کنند و از موضع خود کوتاه نمی‌آیند.

چه کسانی بیشتر قهر می کنند؟

افرادی که بیشتر قهر می کنند انتقاد ناپذیر بوده، اعتمادبه نفس پایینی دارند و به دلیل ترس و اضطرابی که دارند نمی توانند از خود دفاع کنند در نتیجه به قهر رو می‌آورند.


این افراد برای جلوگیری از اضطراب و فرار، واکنش های کناره‌گیری را انتخاب می‌کنند.


همچنین کودکانی که والدینشان از قهر برای تنبیه استفاده می کنند در بزرگسالی هم در مواجهه با مشکلات از این واکنش استفاده می کنند.


دلایل قهر کردن

مهم ترین دلایل قهر عبارت است از:


والدین آن ها از قهر کردن به عنوان تنبیه استفاده کرده اند مثلاً والدین برای اینکه فرزندشان اشتباهی را تکرار نکند با او قهر می‌کنند.

برای جلب توجه، برخی از افرادی که در شرف ازدواج هستند قهر می کنند تا نامزدشان نسبت به آن ها بی توجه نشود.

آزار و اذیت یک نفر به قدری زیاد است که به فکر قطع ارتباط کامل می افتند.

گاهی در رابطه افراد نمی توانند به درستی منظور خود را بیان کنند، وهمین موضوع باعث دلخوری و خشم طرف مقابل و با یکدیگر قطع ارتباط می کنند.

اگر فردی عزت نفس پایین و آسیب‌دیده ای داشته باشد وقتی با نظر و عقیده او مخالفت شود.

باج گیری عاطفی، در واقع فرد برای رسیدن به خواسته هایش از این روش استفاده می کنند .

الگوبرداری فرزندان از والدین. وقتی والدین برای تنبیه فرزندشان از قهر استفاده می کنند.

ناتوانی در بیان مشکلات، وقتی افراد مهارت گفت و گو و حل مسئله را نمی دانند شناخت کافی نسبت به یکدیگر ندارند.

 

منبع:  مرکز مشاوره ستاره ایرانیان-درمان و دلیل قهر طولانی


کلیدی ترین نکات انتخاب همسر از نظر روانشناسی

    نظر

انتخاب همسر یکی از سخت ترین تصمیم های زندگی است. ممکن است شما هم از جمله افرادی باشید که درباره ی انتخاب شریک زندگی تان سردرگمی هایی دارید و یا نمی دانید مهم ترین معیارهای لازم برای بررسی چه چیزهایی هستند.


به همین دلیل در این مطلب قصد داریم تا شما را با مهم ترین نکات انتخاب یک همسر ایده آل بیشتر آشنا کنیم.


پیش از انتخاب همسر آیا خودتان را می شناسید؟

به عنوان فردی که خواننده ی این مطلب هستید، قبل از هر چیز نیازمند یافتن پاسخ این سوال هستید.


آیا خودتان، ویژگی های مثبت  منفی و نقاط ضعف  وقوت شخصیت تان را می شناسید؟


آیا می دانید مهم ترین ارزش های تان در زندگی چه چیزهایی هستند؟


آیا دیدگاه تان در مورد اعتقادات، پوشش، مسایل مالی و مدیریت زندگی را به درستی مشخص کرده اید؟


در صورتی که شناخت تان نسبت به خودتان کامل باشد، می توانید فردی را انتخاب کنید که بر اساس اصول زندگی شما، مکمل تان است.


در غیر این صورت، ممکن است به رابطه ای وارد شوید که در آن هر لحظه به سویی کشیده می شوید و بی سرانجام است.


برای رسیدن به خودشناسی بیشتر، بهتر است تلاش کنید تا پاسخ سوالات فوق را بیابید، با یک مشاور متخصص در ارتباط باشید و از کتاب های خودشناسی بهره ببرید.


تکنیک-فراموشی-عشق-قدیم-یا-قبلی

عشق قدیمی و پیشنهادهایی برای فراموشی آن

14 دیدگاه/اکتبر 16, 2019

ادامه مطلب

لیستی از ویژگی های همسر مورد علاقه تان تهیه نکنید!!

بله درست متوجه شدید. تهیه کردن لیستی از ویژگی های همسر مورد علاقه تان بیش از اندازه مصنوعی و غیر علمی به نظر می رسد.


واقعیت آن است که ما معمولا جذب افرادی می شویم که با بسیاری از معیارهای مان هماهنگ نیستند. اما رابطه مان را با آن ها حفظ می کنیم.


این نکته نشان دهنده ی آن است که انتخاب ها غالبا بر اساس ذهن ناخودآگاه شکل می گیرد و نه معیارهای نوشته شده بر روی کاغذ.

انتخاب همسر ایده آل و مناسب

بهترین کار می تواند این باشد که بجای نوشتن ویژگی های همسر ایده آل، جواب سوالات زیر را بنویسید و بر روی آن ها کار کنید:


من چگونه فردی هستم؟

مهم ترین نقطه ی ضعف من چیست؟

آیا در کنترل خشم خوب عمل می کنم؟

آیا از سلامت روانی کامل برخوردارم و یا افسردگی، اضطراب و.. آزارم می دهد؟

آیا تاکنون پس اندازی داشته ام و می توانم زندگیام را به خوبی مدیریت کنم؟

آیا می توانم عواطف مثبت و منفی مثل غم، شادی، خشم و.. را در خود و اطرافیانم مدیریت کنم؟

مهم ترین دلیل فکر کردن به ازدواج چیست؟

 

منبع:  مرکز مشاوره ستاره ایرانیان-کلیدی ترین نکات انتخاب همسر از نظر روانشناسی